BMETE11MF33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka-készítés KF
A tárgy angol címe: 
Diploma Work RP
A tárgy rövid címe: 
DiplomamunkaKészítésKF
0
0
10
f
Kredit: 
30
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11MF08
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabKF2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11MF32
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabKF2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Virosztek Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
     
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializációjának kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kutatási feladatok végzése, diplomamunka elkészítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
     
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
     
     
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
130
Egyéb elfoglaltság: 
630
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
900
Ellenőrző adat: 
900
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: