BMETE11MF34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Topologikus szigetelők
A tárgy angol címe: 
Topological Insulators
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pályi András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.06.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, szilárdtestek elektronállapotainak szoroskötésű modellje
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc és PhD képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elmúlt évtized egyik meglepetése, hogy az elektromos vezetés (kölcsönhatásmentes) sávelmélete is tud még valami alapvetően újjal szolgálni. A topologikus szigetelők olyan elektronikusan szigetelő, kristályos anyagok, amelyek felszínén vezető – esetenként tökéletesen vezető – felületi
állapotok alakulnak ki. A tantárgy keretében egyszerű példákon keresztül bemutatjuk a sávelméletben lényeges szerephez jutó topologikus invariánsokat, elméleti módszereket adunk azok kiszámítására, és bemutatjuk, hogy miként védi meg a topológia a felületi állapotokat bizonyos perturbációktól. Betekintést adunk a topologikus szigetelők általános elméletébe és áttekintünk néhány kapcsolódó kísérleti e lrendezést és
eredményt. Tematika:
1. Egydimenziós kristályok királis szimmetriával: a Su-Schrieffer-Heeger modell
2. Adiabatikus dinamika a kvantummechanikában, Berry-fázis, Chern-szám
3. Adiabatikus töltéspumpálás egydimenziós kristályban
4. Kvantum Anomális Hall-effektus: a Qi-Wu-Zhang-modell
5. Kétdimenziós időtükrőzésre invariáns topologikus szigetelők: a Bernevig-Hughes-Zhang modell
6. Kétdimenziós szigetelők kvantált vezetőképessége

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vagy írásbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
J. Asbóth, L. Oroszlány, A. Pályi: Topological insulators (elektronikus egyetemi jegyzet)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Asbóth János
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner Kutatóközpont
Név: 
Dr. Oroszlány László
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
ELTE Fizikai Intézet
Név: 
Dr. Pályi András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: