BMETE11MF44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mágnesség elmélete
A tárgy angol címe: 
Theory of Magnetism
A tárgy rövid címe: 
MágnességElmélete
2
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11MF15 VAGY BMETE11MF41
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ModernSzilfiz
Kizáró tantárgyak: 
BMETE11MF13
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Virosztek Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika, statisztikus fizika, szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Landau nivók és a kvantált Hall-effektus alapjai. Kiterjedt elektronállapotok mágnessége. Direkt kicserélődés, atomok és ionok mágnessége. A magnetit. Kinetikus kicserélődés, Mott átmenet, Mott szigetelők. A Heisenberg modell, mint a félig töltött nagy-U Hubbard modell effektív Hamilton operátora. Heisenberg mágnesek, a mágneses rendeződés átlagtér, és spinhullám elmélete. Spontán szimmetriasértések a Heisenberg modellben.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
az előadások és gyakorlatok látogatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, az előadóval egyeztetve.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Patrik Fazekas: Lecture notes on electron correlation and magnetism (World Scientific, Singapore, 1999).
     
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
64
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Virosztek Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: