BMETE12AF15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektrodinamika alapjai
A tárgy angol címe: 
Foundations of electrodynamics
A tárgy rövid címe: 
ElektrodinamikaAlapjai
2
1
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF12
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mechanika
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF07
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MechanikaGyak
Kizáró tantárgyak: 
ElméletiFizika1, Elektrodinamika és relativitáselmélet
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.11.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.03.31.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis, algebra, kísérleti fizika, mechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya szakirányváltás esetén
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Maxwell egyenletek.
Szigetelők, vezetők, (stacionárius) áramok, sztatikus elektromos és mágneses tér. Skalár- és vektorpotenciál.
Időfüggő elektromos és mágneses tér, eletromágneses hullámok. Eletromágneses tér anyagi közegben.
Az elektromágneses tér energiája és impulzusa.
A speciális relativításelmélet alapjai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatokon való rendszeres, aktív munka, házi feladatok elvégzése. Óraközi rövid zárthelyik.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Javító zárthelyi.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika
Gombás P. és Kisdi D.: Bevezetés az elméleti fizikába I.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Koppa Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
Dr. Orosz László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: