BMETE12AF24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
The Fundaments and Applications of Finite Element Modeling
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF35
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Beleznai Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, elektromágnességtan, differenciál- és integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A végeselem módszer alapjainak elméleti összefoglalása és gyakorlati problémák megoldása a módszer segítségével.

A legfontosabb tárgykörök, klasszikus, paricális differenciálegyenletekkel leírható fizikai problémák megoldása:
- Hullámegyenlet
- Laplace / Poisson egyenlet
- Hőtranszfer, Konvekció / Diffúzió
- Helmholtz egyenlet
- Navier Stokes egyenlet
- Shrödinger egyenlet
- Összetett problémák

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jegyet a félév végén beadandó házi feladat és sikeres zárthelyi eredményének átlaga adja
Pótlási lehetőségek: 
egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kenneth H. Huebner, The Finite Element Method for Engineers, 2001, ISBN 0-471-37078-9
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Beleznai Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: