BMETE12AF47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika gyakorlat 2
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Experimental Physics 2
A tárgy rövid címe: 
KísérletiFizikaGyak2
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF51
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Számítási módszerek a fizikában 1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF50
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika ismeretfelmérés
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sepsi Örs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, differenciál- és integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Feladatmegoldás a Kísérleti fizika 2 tárgy témaköreiben.

A legfontosabb tárgykörök:
Elektromos erőtér vákuumban és anyagban, Coulomb-törvény, Gauss-tétel.
Kapacitás, kondenzátorok, elektrosztatikus energia.
Elektromos áram.
Mágneses erőtér vákuumban és anyagban. Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény.
Induktivitás, tekercsek, mágneses energia.
Mozgási és nyugalmi indukció. Eltolási áram.
Elektromágneses rezgések, hullámok.

A tárggyal párhuzamosan javasolt a Fizikai feladatok megoldása 2, vagy a Haladó problémamegoldó szeminárium 2 tárgyat felvenni.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
3 zárthelyi mindegyikének teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
az összes zárthelyi a pótlási héten egy alkalommal pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Füstöss L.: Feladatok elektrodinamikából, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Kísérleti Fizika II. gyakorlat jegyzet (Fizipédia weboldalon található segédanyag)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sepsi Örs
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál