BMETE12MF44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
A tárgy angol címe: 
Computational Simulation at Atomic Scale in Solids
2
1
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gali Ádám
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.10.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.11.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Szilárdtestfizika és kvantummechanika alapjainak ismerete.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK, VBK és VIK BSc és MSc képzéseinek ajánlott szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés a lehetséges alkalmazásokba, Unix alapjai
Molekulák és tökéletes kristályok geometriája
A szilárdtest különböző modelljei
Az atommagok és az elektronok szétválasztása: Born-Oppenheimer közelítés, pszeudopotenciálok, projektorok
Tipikus bázisfüggvények és tulajdonságaik: síkhullámok, lokalizált bázistípusok
Hartree-Fock elmélet, azon alapuló módszerek
Félempirikus számítási módszerek
Sűrűségfunkcionál-elmélet: Hohenberg-Kohn, Kohn-Sham tételek, az elmélet (fél)lokális közelítései
A DFT-n alapuló szoros-kötés számítási módszer
Hibridfunkcionálok
Időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet, sokrészecske perturbációs módszerek: bevezetés

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlaton mutatott teljesítmény, illetve a házi feladat elvégzésének minősége alapján alakul ki az osztályzat.
Pótlási lehetőségek: 
Pótlási hét
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval történő megegyezés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gali Ádám: Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben: elmélet és gyakorlat I.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gali Ádám
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: