BMETE155300

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Véletlen mátrix elmélet és fizikai alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Random matrix theory and its physical applications
A tárgy rövid címe: 
VéletlenMátrix
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152015
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE152879
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Statisztikus fizika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.03.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás, klasszikus káosz, rendezetlen rendszerek tulajdoságai, statisztikus fizikai alapok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelezően választható tárgy a Mérnök-fizikus szak Kondenzált anyagok fizikája c. moduljában
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Matematikai bevezetés a véletlen mátrix elméletbe
1.1 globális szimmetriák, Dyson-féle sokaságok, Coulomb-folyadék modell, Wigner-féle félkör szabály, párkorrelációs függvény
1.2 szintdinamika, Pechukas modell, szintek thermodinamikája, átmeneti modellek, parametrikus korrelációk
1.3 szuperszimmetrikus tárgyalás és orthogonális polinomok
2. A véletlen mátrix elmélet alkalmazásai
2.1 fizikai alkalmazások
2.1.1 kvantum kaotikus rendszerek, a BGS-sejtés, dekoherencia
2.1.2 mezoszkopikus rendszerek vezetési tulajdonságai, szupravezetés
2.1.3 kritikus rendszerek véletlen mátrix modelljei
2.1.4 véletlen kölcsönhatás modellek
2.1.5 nem-hermitikus fizika, ’irányított’ modellek
2.1.7 királis rendszerek, Dirac probléma
2.2 interdiszciplináris alkalmazások
2.2.1 ekonofizika: pl. korreláció analízis
2.2.2 biofizika: pl. EEG jelanalízis
2.2.3 egyéb alkalmazások, pl. tömegközlekedés, stb.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kidolgozandó feladatok benyújtása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsgázás
Pótlási lehetőségek: 
Feladatok beadása a vizsgaidőszak második hetének végéig
Konzultációs lehetőségek: 
A hallgatókkal egyeztetve több alkalommal a szorgalmi és vizsgaidőszakban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M.L. Mehta: Random matrices (Academic Press, 1991)
Th. Guhr, A. Müller-Groeling, H.A. Weidenmüller, Phys. Rep. 299 (1998) 198.
C.W.J. Beenakker, Rev. Mod. Phys. 69 (1997) 731
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Varga Imre
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: