BMETE155307

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
A tárgy angol címe: 
Wavelets, coherent states and multiresolution analysis
A tárgy rövid címe: 
Wavelets CS MRA
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pipek János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.10.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.12.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
funkcionálanalízis, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
kötelezően választható mérnök-fizikus modultantárgy, választható szakiránytárgy a matematikus és informatikus képzésben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Áttekintés: Bonyolult eloszlások leírása fizikailag egyszerűen értelmezhető függvények segítségével. Fourier -analízis. Időfrekvencia analízis, ablak Fourier-transzformáció. Gábor-transzformáció. Határozatlansági reláció, Shannon tétele.
Folytonos wavelet transzformáció. Koherens állapotok. A Weyl-Heisenberg- és az affin csoport.
A Hilbert-tér bázisok általánosítása: Váz (frame) rendszer. Diszkrét wavelet transzformáció. Riesz-bázis. Változó felbontású analízis. Skálaegyenlet. Biortogonális és ortogonális skálafüggvények. Kompakt tartójú waveletek: Daubechies konstrukciója.
Folytonosság, deriválhatóság, eltűnő momentumok. Fizikai operátorok mátrixelemei wavelet bázisban. Elliptikus differenciálegyenletek és a Schrödinger-egyenlet..

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval való megállapodás után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
I. Daubechies, Ten Lectures on Wavelets (SIAM, Philadelphia, 1992)
C.K. Chui, An Introduction to Wavelets (Academic Press, San Diego,
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pipek János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Elm. Fiz. Tsz.
Név: 
Dr. Nagy Szilvia
Beosztás: 
tudományos munkatárs
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: