BMETE15AF23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mechanika 1
A tárgy angol címe: 
Mechanics 1
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizikai alapismeretek, matematikai analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Newton-axiómák, pontrendszerek mozgásegyenletei, és azok integráljai. Mozgás egy dimenzióban, anharmónikus rezgések, (paraméteres rezonancia).
Mozgás gyorsuló rendszerben, tehetetlenségi erők.
Merev test mozgása, tehetetlenségi tenzor, Euler-egyenletek.
Kényszerfeltételek, általánosított koordináták, Lagrange-féle első- és másodfajú egyenletek. Mozgás centrális erőtérben, két-test probléma, bolygómozgás, részecskék szórása.
Csatolt kis rezgések, rezgési spektrumok. A Hamilton-elv.
A Hamilton-formalizmus: energiamegmaradás, Liouville tétele.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele a kapcsolódóMechanika gyakorlat 1tárgy teljesítése legalább elégséges eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vagy írásbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nagy Károly: Elméleti mechanika, — Landau, L.D. – Lifsic, E.M. : Elméleti fizika I-II,
Budó Ágoston: Mechanika, — Goldstein, H.: Classical Mechanics
Arnold, V.I. : A klasszikus mechanika matematikai módszerei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
25
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: