BMETE15AF24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mechanika gyakorlat 1
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Mechanics 1
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF35
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizikai alapismeretek, matematikai analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A Mechanika 1 előadást kiegészítő gyakorlat. A gyakorlatokon a témavezetők néhány típusfeladat megoldását ismertetik, másik felükben pedig a hallgatók előre kiadott (és kötelezően beadandó) házi feladatok megoldását mutatják be.

Tematika:
Tömegpont általános mozgása (görbevonalú koordinátázás, gömbi és hengerkoordináták). Egy szabadságfokú rezgések tárgyalása, gerjesztett, anharmónikus rezgések.
Mozgások leírása a forgó Földön. Tehetetleségi nyomaték tenzor számítása. Euler-egyenlet, Euler-szögek.
Virtuális munka elve, a D'Alambert elv.
Lagrange I differenciálegyenlet alkalmazása.
Lagrange II differenciálegyenlet alkalmazása. Csatolt rezgések, normál koordináták. A Hamilton függvény, Hamilton-egyenletek.
Töltött részecske elektronágneses térben. Szabad relativisztikus részecske Lagrange- és Hamilton-tárgyalása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Évközi zárthelyik, házi feladatok formájában.
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nagy Károly: Elméleti mechanika, — Landau, L.D. – Lifsic, E.M. : Elméleti fizika I-II,
Budó Ágoston: Mechanika, — Goldstein, H.: Classical Mechanics
Arnold, V.I. : A klasszikus mechanika matematikai módszerei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
42
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
94
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: