BMETE15AX16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika A2J
A tárgy angol címe: 
Physics A2J
A tárgy rövid címe: 
FizikaA2J
2
0
0
v
Kredit: 
2
Kizáró tantárgyak: 
BMETE15AX09 Fizika A2K
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.04.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai matematikai és fizikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Közlekedésmérnöki Kar Járműmérnöki BSc képzésének kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elektrosztatika alaptörvényei, Coulomb-törvény, az elektromos erőtér, a térerősség, Gauss törvény, elektromos tér szigetelőkben és vezetőkben, potenciál, munkavégzés, kapacitás, áramsűrűség, ellenállás, vezetési jelenségek, Ohm -törvény, egyenáramú áramkörök, Kirchoff-
törvények. Mágneses alapjelenségek, mágneses indukció, Lorentz erő, Biot-Savart-törvény, áram mágneses tere, mágneses fluxus, Ampere törvénye. Mágneses tér anyag jelenlétében, ferromágnesség és hiszterézis. Időben változó terek: Faraday törvény, Lenz -törvény, nyugalmi és mozgási indukció, váltóáramú áramkörök, Maxwell egyenletei, eltolási áram, elektromágneses hullámok. Geometriai optika, fénytörés,
visszaverődés, lencsék, tükrök, hullámoptika, interferencia, elhajlás, szóródás, polarizáció, foto -effektus.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A félév során egy zárthelyi dolgozatot íratunk. Megajánlott jegy kapható.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval való megállapodás után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II; Budó Ágoston-Mátrai Tibor: Kísérleti fizika III; Simonyi Károly: Elektronfizika;
R. A. Serway: PHYSICS for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, Philaderphia
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
dr. Varga Imre
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
dr. Nagy István
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: