BMETE15MF52

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Hullámcsomag dinamikai módszerek a fizikában
A tárgy angol címe: 
Wave Packet Dynamical Methods in Physics
A tárgy rövid címe: 
HullámCsomDinMódszAFizban
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Márk Géza István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, kvantummechanika, numerikus analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy bevezetést nyújt a hullámcsomag dinamikai módszerek alkalmazásába a kvantummechanika és az elektrodinamika terén. A fő témakörök a következők:1. A fizikai rendszerek energiafüggő és időfüggő leírása2. Az idő szerepe a nemrelativisztikus és a relativisztikus fizikában3. Szóráselméleti alapismeretek4. A hullámcsomag időfejlődésének kiszámítására használható numerikus módszerek5. Hullámcsomag dinamika a nemrelativisztikus kvantummechanikában6. Egyrészecske rendszerek7. A pszeudopotenciál konstrukciója8. Többrészecske rendszerek9. Hullámcsomag dinamika a relativisztikus kvantummechanikában10. Hullámcsomag dinamika az elektrodinamikában11. Alkalmazások12. "Filozófiai" kérdések. alagutazási idő, szuperluminális mozgás, a kvantum és a klasszikus leírás kapcsolata,…Szigorúan véve nem előfeltétel, de legalább alapszintű programozási ismeretek megkönnyítik a gyakorlatok megoldását. Bármilyen megfelelő programnyelv használható, pl. Fortran, C, Matlab, Mathematica, stb.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Cohen-Tannoudji: Quantum mechanics
Taflove-Hagness: Computational electrodynamics
Brillouin: Wave propagation and group velocity
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Márk Géza István
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA EK MFA
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: