BMETE805404

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fúziós plazmafizika 2
A tárgy angol címe: 
Physics of fusion plasmas 2
A tárgy rövid címe: 
FúziósPlazmaFiz2
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE805403
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
FúziósPlazmaFiz1
Kizáró tantárgyak: 
Bevezetés a fúziós plazmafizikába
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Veres Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.05.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.07.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
elektrodinamika, statisztikus fizika, kísérleti fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mérnök-fizikus szak Nukleáris technika moduljának kötelezően választható tárgya, más karok hallgatóinak szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Atomfizika plazmákban, alapvető fogalmak, energiaszintek gerjesztési együtthatók
2. Atommodellek plazmákban, Debye-Hückel modell, Thomas-Fermi modell, módosult energiaszintek
3. Egyensúlyi modellek, korona-, Saha-, CR egyensúly, ráta egyenletek, ráta együtthatók
4. Spektroszkópia, technikák és alkalmazások
5. Energiatermelés, fúziós reaktor felépítése, Lawson kritérium
6. Mágneses összetartás: konfigurációk, berendezések
7. Vizsgálati módszerek és mért jelek: reflectometria, ECE, Mirnov-szondák, Langmuir szondák, BES, HIBP
8. Aktuális eredmények mágneses összetartású berendezéseknél
9. Laboratóriumi kísérletek: plazma elöállítás, fütés, plazma-fal kapcsolat
10. Plazmadiagnosztika, méréstechnika
11. Adatok begyűjtése és alapértelmezése, MDS+ adatbázis elérése, egyszerű lekérdezések
12. Numerikus módszerek: PDF, FFT, Power spectrum, kovariancia

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kitűzott feladatok megoldása (félévente 2 feladat)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga, + a kitűzött feladatok értékelése
Pótlási lehetőségek: 
lehetőség lesz a házifeladatok pótlására
Konzultációs lehetőségek: 
Személyesen előre egyeztetett időpontban, e-mailen folyamatosan
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Chen: Plasma Physics and Controlled Fusion (könyv)
Dolan:Fusion Research (könyv)
A szabályozott termonukleáris fúzió (jegyzet, KFKI)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
2
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
4
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Veres Gábor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kfki-Rmki
Név: 
Gál Kinga
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kfki-Rmki
Név: 
Bencze Attila, Dunai Dániel
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
KFKI-RMKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: