BMETE80AF29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Környezetvédelem
A tárgy angol címe: 
Environmental Protection
A tárgy rövid címe: 
Környezetvédelem
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AF04
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Balla Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.29
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.31
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Ökológia fogalma, ökológiai lábnyom

2. Az ember szerepe a környezet alakításában, ill. a bioszféra története

3. Ökológia fogalma, tárgya, tényezői (víz, hőmérséklet, fény, oxigén, szén-dioxid stb.); biokémiai ciklusok (szén körforgása, víz körforgása, nitrogén körforgása); emisszió, transzmisszió, immisszió

4. A légkör összetétele, a légkör sugárzási egyenlege, az üvegházhatás, ill. a légszennyeződés helyzetének alakulása

5. Az emberi tevékenységek hatása a légköri összetevőkre, üvegházgázok és aeroszolok, savas esők

6. A vizeink állapota: felszíni és felszín alatti vizek, fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai vízminősítés, vízminőségi jellemzőik és határértékek

7. Talajtan, talajvédelem

8. Környezet egészségtan

9. Nukleáris környezetvédelem

10. Környezetszennyező vegyületek csoportosítása, azok minta-előkészítési módszerei és a szennyeződések mérési módszerei I. (kromatográfiás módszerek áttekintése)

11. Szennyeződések mérési módszerei II. (elemanalitikai, izotópanalitikai és molekulaspektroszkópiai módszerek áttekintése).

12. A környezetvédelem jogi és politikai összefüggései, nemzetközi egyezmények

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nánási Irén: Humánökológia (Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 1999)
Angyal Zsuzsanna, et al.: A környezetvédelem alapjai (Typotex Kiadó, 2012)
Pokol György et al.: Analitikai kémia (Egyetemi tananyag, www.interkonyv.hu )
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
22
Zárthelyik megírása: 
10
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Balla Márta
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Intézet
Név: 
Dr. Molnár Zsuzsa
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Intézet
Név: 
Dr. Pátzay György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs