BMETE80AF35

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Orvosi képalkotó rendszerek
A tárgy angol címe: 
Medical Imaging Systems
A tárgy rövid címe: 
OrvosiKépalkotás
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
NuklMértech
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AF17
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.29
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.31
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kísérleti magfizika, Nukleáris méréstechnika, Matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- A kép fogalma, matematikai leírása.

- Képjellemzők matematikai és fizikai tárgyalása:

   kontraszt, geometriai felbontás, zaj, detektálási kvantum hatásfok, modulációs transzfer függvény, jel-zaj viszony.

- Képalkotási módszerek: transzmissziós, emissziós és gerjesztett technikák

- Képalkotás gamma fotonokkal:

      Gamma sugárforrások

      Projekciós radiográfia: a képalkotás szakaszai és matematikai modellezése

      Hagyományos film-bázisú és elektronikus rendszerek paraméterei

      Transzmissziós tomográfia: vetületek mérése és rekonstrukciós (analitikus-algebrai és modell bázisú) algoritmusok áttekintése.

                                            A képjellemző paramétereket befolyásoló tényezők

      Emissziós tomográfia: SPECT és PET. Pásztázás és emissziós képrekonstrukciós algoritmusok áttekintése

                                             A képjellemző paramétereket befolyásoló tényezők

      Nukleáris medicina

  - A Mágneses Rezonancia (MRI) képalkotás fizikája és technikai eszközei

  - Ultrahang képalkotó eljárási módszerek

  - A képalkotó eljárások összehasonlító komplex értékelése

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése, félév végi beszámoló
Pótlási lehetőségek: 
Ismétlő vizsga lehetősége
Konzultációs lehetőségek: 
A vizsgaidőszakban igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dove: Physics of medical imaging
C.L.Epstein: The mathematics of medical imaging
A. Kak: Principles of computerized tomographic imaging
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs