BMETE80MD02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Plazmafizika
A tárgy angol címe: 
Plasma Physics
3
1
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
Bevezetés a fúziós plazmafizikába
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető fizikai ismeretek, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Általános plazmafizikai bevezető. Energiatermelés, fúziós reaktor felépítése, Lawson-kritérium, fúziós plazmák paraméterei. Tehetetlenségi fúzió. Töltött részecskék ütközésmentes mozgása mágneses térben. Termodinamikai egyensúly, ionizációs és sugárzási folyamatok plazmában.
Mágneses összetartás: konfigurációk. Részecskék ütközése plazmában, transzport folyamatok. Plazmák elméleti leírása: kinetiku s elmélet, folyadék elmélet, MHD. Mágnesesen összetartott plazma egyensúlya, instabilitások, plazmahullámok. Laboratóriumi kísérletek: plazma előállítás, fűtés, plazma-fal kapcsolat. Plazmadiagnosztika, méréstechnika. Aktuális eredmények fúziós plazma összetartás témában.

General introduction to plasma physics. Energy generation with fusion reactors, Lawson criterion, parameters of fusion plasmas. Inertial fusion. Collisionless motion of charged particles in magnetic field. Thermodynamic equilibrium, ionization and radiative processes in the plasma. Magnetic confinement: configurations. Particle collisions in plasma, transport processes. Plasma theory: kinetic description, fluid description, MHD. Equilibrium and instabilities in magnetically confined plasma, plasma waves. Laboratory plasmas: breakdown, plasma heati ng, plasma-wall interaction. Plasma diagnostics, measurement methods. Recent results, achievements in fusion plasma confinement.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel, továbbá a házi feladatok eredményes megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gergő Pokol, Sándor Zoletnik, Gergely Papp, László Horváth: Introduction to fusion plasma physics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
22
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zoletnik Sándor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner FK RMI
Név: 
Dr. Pokol Gergő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: