BMETE80MF71

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka-készítés OF
A tárgy angol címe: 
Diploma Work MP
A tárgy rövid címe: 
DiplomamunkaKészítésOF
0
0
10
f
Kredit: 
30
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF86
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabOF2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80MF72
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabOF2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Orvosi Fizikus MSc szak kötelező tantárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan.

Continuously during the semester as agreed with the supervisor or consultant.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a dolgozat elkészítése során végzett munkát a témavezető értékeli the work performed during the preparation of the thesis is evaluated by the supervisor
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A diplomamunka megvédésére a záróvizsgán kerül sor. The thesis is defended in the final exam
Pótlási lehetőségek: 
Nincs rá lehetőség / there is no possibility
Konzultációs lehetőségek: 
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan / Continuously during the semester as agreed with the supervisor or consultant
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kutatási témánként változó szakirodalom / Literature depending on the research topic
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
760
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
900
Ellenőrző adat: 
900
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy adatlapja PDF-ben: