BMETE80MFAN

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Orvosi képalkotás
A tárgy angol címe: 
Medical Imaging
A tárgy rövid címe: 
OrvosiKépalk
3
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, magfizika / physics, nuclear physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc képzés kötelező tárgya / Compulsory subject of the Medical Physics MSc course
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A tantárgy célkitűzése az orvosi képalkotás matematikai és informatikai eszköztárának megismertetése a hallgatókkal.
A tantárgy tematikája: a kép fogalma, matematikai leírása, a képminőség jellemzése (Kontraszt, geometriai felbontás, zaj, detektálási kvantumhatásfok, jel-zaj viszony, MTF), képalkotási módszerek: transzmissziós, emissziós, gerjesztett technikák, a modalitások vázlatos bemutatása (CT, ultrahang, MRI, PET, SPECT), Sugárterek szimulációja, fizikai és matematikai modellezés, matematikai és fizikai fantomok, lineáris rendszerek. Fourier transzformált a képfeldolgozásban, a 2D vetítés, tomográfia, radon-transzformáció és tulajdonságai, szűrt visszavetítés, inverz Radon-transzformált Riesz-potenciálokkal, multidimenziós inverz Radon-transzformált. Iteratív rekonstrukciós módszerek algebrai eszközökkel, staisztikus iteratív becslők (ML-EM, OSEM, ML-TR ). Korrekciós tényezők, a tomográfiás rekonstrukció gyakorlata. Képarchiváló és kommunikációs rendszerek, képtömörítés, DICOM szabvány és kommunikáció
 
The aim of the subject is presenting the mathematical and information technology foundations of medical imaging.
Course syllabus: The image: concept, mathematical description, quality masures (contrast, resolution, noise, DQE, SNR, MTF, etc.), quality norms, basics of digital  image processing. Image formation: transmission, emission, induced emission techniques, line of response model, imaging quality aspects of medical imaging modalities: MRI, PET, SPECT, US. Modelling radiation transport in imaging: simulation of ratiadion feilds, physical and mathematical modelling and phantoms, linear systems, practical techniques of Fourier transoformation in medical imaging. Mathematics of planar imaging, projections, tomography, Radon transform and its properties in 2D and 3D, Radon inversion with FBP, Riesz-potentials, Radon's inversion formula, Ray transform, inversion of the Ray transform. Iterative algebraic reconstruction techniques and analysis of the tomographic inversion problem. Statistical iterative technques, basics of ML-EM concept, MLEM, OSEM, ML-TR.  The practice of tomographic inversion, PACS systems, DICOM communication and file system. 
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozat, programozási házifeladat / writen test of mathematical problems of imaging (mid-tern), programming of a tomographic inversion method (until end of term)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga / oral exam
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban / at times agreed with the lecturers
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Frank Natterer, Frank Wübbeling: Mathematical Methods in Image Reconstruction, SIAM, 2001
C. L. Epstein: The Mathematics of Medical Imaging, 2001.
The Mathematics of Medical Imaging, 2001.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
38
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
14
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs