BMETE90AX04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analízis 1 informatikusoknak
A tárgy angol címe: 
Analysis 1 for Informaticians
A tárgy rövid címe: 
Analízis1
4
2
0
v
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Fritz Józsefné dr.
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.03.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematikai analízis alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Műszaki Informatikus szak kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Valós számsorozatok:
Nevezetes határértékek, az e szám
Műveletek konvergens sorozatokkal. Monoton és korlátos sorozatok
2. Egyváltozós függvények folytonossága és differenciálhatósága: Elemi függvények és inverzeik
Differenciálható függvények tulajdonságai, középértéktételek, L’Hospital szabály
Függvényvizsgálat, paraméteresen és polárkoordinátákban adott függvények
3. Egyváltozós függvények integrálása:
Az integrálás technikája, Newton-Leibniz formula, az integrálszámítás alkalmazása, impropius integrál

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 ZH, eredményüknek egyenként min. 30%-nak kell lennie, a 2 ZH átlagának min. 40%-nak kell lennie.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga TVSz szerint
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előre meghirdetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Császár Ákosné: Valós egyváltozós függvények differenciál számítása
Császár Ákosné: Valós egyváltozós függvények integrál számítása
Csatárné-Máté László: Sorok, függvénysorok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
26
Felkészülés zárthelyire: 
46
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Fritz Józsefné dr.
Beosztás: 
egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: