BMETE90AX42

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Applications of Multi-Variable Functions in Engineer Working
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX01
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1b
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE90AX04
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szilágyi Brigitta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.10.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egyváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnök BSc hallgatók szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elmélyíti, kiegészíti a MatematikaA2 anyagát, nagy hangsúlyt fektetve az alkalmazásokra. Numerikus módszerek. A BME-n minden évben megrendezésre kerülő matematika versenyre való felkészülés, feladatmegoldó technikák tanulása. Témakörök: a MatematikaA2 témakörei
kibővítve, például: függvénysorok pontonkénti illetve egyenletes konvergenciája, hatványsorok, lineáris differenciaegyenletek , Fibonacci-számok, a sorfejtés módszerei és alkalmazásai, lineáris algebra: mátrixalgebra, lineáris leképezések, tenzorok, ortogonális csoport, főtengely- transzformáció, Sylvester tétele, kvadratikus formák.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente egy alkalommal két óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Meyberg-Vachenauer: Höhere Mathematik 2, Springer
A félév folyamán kiadott anyagok, feladatsorok
Thomas-féle kalkulus
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Kádasné Dr. V. Nagy Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: