BMETE90AX56

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika szakoktatóknak
A tárgy angol címe: 
Mathematics
A tárgy rövid címe: 
MatematikaSzakoktatóknak
10
14
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Csima Géza
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.08.06
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.08.16
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Szakoktató levelező képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Algebrai azonosságok, egyenletek, egyenlőtlenségek, ekvivalens átalakítások, hatvány, gyök, logaritmus. Függvény, függvény képe, grafikonja, globális és lokális tulajdonságai, alapvető függvények deriváltjai. Leszámlálások, a klasszikus valószínűségszámítás elemei, leíró statisztika elemei, diagrammok. Háromszögek nevezetes vonalai, körei, vektorok és a koordintageometria elemei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Beadandó feladatok és 1 db zh
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A beadandó feladatok és a zh is a félév végéig egyszer térítésmentesen pótolhatóak
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
36
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csima Géza
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos