BMETE90MX11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika M – Transzportegyenletek
A tárgy angol címe: 
Mathematics M – Transport Equations
A tárgy rövid címe: 
MatMTranszpEgy
3
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.06.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.08.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Közönséges differenciálegyenletek, elemi kémiai fizikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VEK Környezetmérnöki MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Fontos parciális differenciálegyenletk a fizikában, kémiában. Verifikálás. Egyszerű megoldási módszerek. Osztályozás. Elsőrendű egyenletek. Másodrendű lineárs egyenletek. Osztályozás. A Laplace-egyenlet és a Poisson-egyenlet megoldása a teljes téren és korlátos tartományon. A
hővezetési vagy diffúziós egyenlet megoldása a teljes téren és korlátos tartományon. Kémiai hullámok. Kolmogorov, Petrovszkij és Piszkunov vizsgálatai. Turing- szerkezetek. A hullámegyenletek megoldása a teljes téren és korlátos tartományon. Numerikus módszerek. Laplace- transzformáció alkalmazása parciális differenciálegyenletek megoldására. A variációszámítás elemei. Euler -Lagrange-egyenletek. Matematikai
prg.csomagok alkalmazási lehetőségei transzportfolyamatok modellezésében.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyik megírása min. 40%os eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és/vagy szóbeli vizsga, zhk erdménye max50%, vizsgaeredménye min 50%
Pótlási lehetőségek: 
a félévközi sikertelen zárthelyik a pótlási héten megírhatók, a sikertelen vizsga iv jelleggel megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
egyéni konzultáció fogadóórákon, kérdésekre válasz emailben, számonkérés előtt szervezett konzultáció
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth J., Simon P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és alkalmazásokba, Typotex, Bp. 2005.
Kythe, P. K., Puri, P. Schaferkoffer, M. R. : Partial differential equations and Mathematica, CRC Press
Póta Gy.: Kémiai hullámok, KLTE, Debrecen
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: