BMETE90MX33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika MSc építőmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics MSc for Civil Engineers
A tárgy rövid címe: 
Matematika MSc
2
1
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.02.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.04.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Vektorok, bevezető lineáris algebra, közönséges differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Építőmérnöki Kar MSc képzéseinek kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Hővezetési egyenlet véges hosszú rúdban
2. Rezgő húr egyenlete
3. Hullám terjedés végtelen hosszú húrban
4. Konvolúció, Fourier transzformált
6. Hővezetés végtelen hosszú rúdban.
7. ZH
8. Az A2 tárgyban tanult lineáris algebra ismétlése
9. Mátrix fundamentális alterei
10. Altérre vonatkozó merőleges vetítés mátrixa
11. Hatvány módszer és alkalmazásai
12. Singuláris Érték Felbontás
13. Pseudoinverz i

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 darab zh
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Íráésbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Pótlási héten 1 darab zh
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadó óráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Contemporary Linear Algebra Howard Anthon, Robert C. Buasby Wiley, 2003, ISBN 0-471-16362-7
Fourier Analysis, T.W. Körner, Cambridge, 1988, ISBN 0 521 38991 7
Excercises for Fourier Analysis, T.W. Körner, Cambridge 1993 ISBN 43849 7
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
26
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr Simon Károly
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: