BMETE90MX43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felsőbb matematika informatikusoknak D
A tárgy angol címe: 
Advanced Mathematics for Informaticians D
A tárgy rövid címe: 
FelsőbbMatInfoD
4
0
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
Felsőbb matematika informatikusoknak A
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Sztochasztika elemei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mérnök informatkus MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Sztochasztika 1
1. Létezés és véletlen
2. Néhány nevezetes randomizált algoritmus elemzése
3. Lovász lokális lemmája
4. Véletlen és bonyolultsági osztályok

Sztochasztika 2
1. Valószínűségszámítási alapok ismétlése
2. Konvergencia típusok
3. Generátor- és karakterisztikus függvények. Alkalmazásaik: határeloszlások és nagy eltérések
4. Sztochasztikus folyamatok elemei: Markov-láncok és Markov-folyamatok
5. Kitekintés: válogatás a modern valószínűségszámítás problémaköreiből

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A két tárgyblokkból közös vizsga. A vizsgajegy megállapítása felerészben a zárthelyik eredménye és felerészben a vizsga alapján történik.
Pótlási lehetőségek: 
Egy sikertelen zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban és egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsgák előtt, a hallgatókkal egyeztetve.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
26
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth Bálint
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Rónyai Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: