BMETE90MX44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika M12 – Differenciálegyenletek
A tárgy angol címe: 
Mathematics M12 – Differential Equations
A tárgy rövid címe: 
MatematikaM12Diff
2
1
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős oktatója: 
dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.10.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
differenciál- és integrálszámítás, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VEK MSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek
Explicit közönséges elsőrendű differenciálegyenlet és megoldása. A legegyszerűbb típusok
Lineáris rendszerek
Magasabbrendű egyenletek
A Laplace-transzformáció fogalma és alapvető tulajdonságai
A kvalitatív elmélet elemei Parciális differenciálegyenletek A variációszámítás elemei

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kötelező házi feladatok, 2 ZH, min 40%eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
félév végén, egy alkalommal
Konzultációs lehetőségek: 
előadások után, illetve ZH-k vagy vizsgák előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, Typotex, Budapest, 2005
Kythe, P. K., Puri, P., Schaferkoffer, M. R.: Partial differential equations and Mathematica, CRC Press, Boca Raton etc.
Póta Gy.: Kémiai hullámok, KLTE, Debrecen
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
dr. Tóth János
Beosztás: 
egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: