BMETE90MX57

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felsőbb matematika informatikusoknak - Alkalmazott algebra és matematikai logika
A tárgy angol címe: 
Advanced Mathematics for Informaticians - Applied Algebra and Mathematical Logic
4
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.03
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
BSc matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mérnökinformatikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A lineáris algebra tanult fogalmainak áttekintése
Lineáris operátorok véges dimenziós euklideszi terekben, normálformák
Nemnegatív elemű mátrixok
Szinguláris értékek szerinti felbontás (SVD) A lineáris algebra további alkalmazásairól Formális nyelv, formalizálás
Logikai szemantika - a halmazelméletre alapozva
Bizonyításelmélet
A szemantika és a bizonyításelmélet kapcsolatáról A Matematikai logika néhány további alkalmazása Matematikai logika és az Algebra kapcsolatáról

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat teljesítése. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A vizsgán a tárgy mindkét feléből el kell érni az elégséges szintet. A vizsgajegy megállapítása 50-50%-ban a zárthelyik eredménye és a vizsga alapján történik.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Szükség esetén a számonkérések előtt a hallgatókkal egyeztetve.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
V.V. Praszolov: Lineáris algebra, Typotex, 2005. Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Tankönyvkiadó 1991.
Halmos Pál: Véges dimenziós vektorterek, Műszaki Kiadó, 1984.
Ferenczi Miklós: Matematikai logika, Műszaki kiadó, 2002.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Rónyai Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: