BMETE917210

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikai logika alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Applications of Mathematical Logic
A tárgy rövid címe: 
MatematikaiLogAlk
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ferenczi Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.05.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.06.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A matematikai logika és a halmazelmélet elemei.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelezően választható tárgy PhD hallgatók és MSc hallgatók számára.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A gépi bizonyításokról. Rezolúció elmélet. Korrekt válasz probléma. SLD rezolúció és a logikai programozás kapcsolata.
Az ultraszorzat, ultrahatvány konstrukciók és az alkalmazásaik. Karakterizációs tételek. Elemi, szigma - és delta- elemi osztályok. Gráfok ultra limesze, ultratopológia. Mérték kapcsolatok.
A nem-standard analízisről. Egzisztencia és konstruktív megközelítés. Felbontási tétel.
Logika és bonyulultségelmélet. A P és NP osztályok logikai jellemzéseiről. Fagin tétele. A véges modellelméletről.
Logika és algebra kapcsolatáról. Boole algebrák és állítás logika. Teljességi és reprezentáció tételek összefüggése. Az algebrai logika elemei.
A logika alkalmazásáról a mesterséges intelligenciában. Nemklasszikus logikák, valószínűségi logikák. Formulákon értelmezett valószínűségek, következtetés valószínűséggel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Órákon való részvétel, zárthelyik megírása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-ben előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, vizsgák előtt.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Ferenczi Miklós: Matematikai Logika, Műszaki Kiadó, 2004
Sági Gábor: Modellelmélet, egyetemi jegyzet, 2005; Serény György: Modellelmélet, egyetemi jegyzet, 1994
Simon András: Modellemélet, egyetemi jegyzet, 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
36
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ferenczi Miklós
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: