BMETE925301

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikai programcsomagok műszaki alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Applications of mathematical program packages in engineering
A tárgy rövid címe: 
Programcsomagok
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
TE901918
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika B2
Kizáró tantárgyak: 
---
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.05.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.06.14.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
egy- és többváltozós analízis, lineáris algebra, elemi számítógépes ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező tárgy a GTK Közgazdász Gazdaságelemzési szakirányban
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Szimbolikus és numerikus számítások. Grafikai lehetőségek. Programozási paradigmák. Interaktív dokumentumok készítése. Összet ett feladatok megoldása. A Mathematica fölépítése, alapelvek. Kifejezések. Egyenletek. Determinisztikus és sztochasztikus folyamatok. Lineáris algebra.
Lineáris programozás. Nemlineáris függvények optimalizálása. Statisztikai alkalmazások. Menet közben műszaki, természettudomá nyos és közgazdasági példák.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi, 1 önálló feladat
Pótlási lehetőségek: 
pótZH-k a vizsgaidőszak első két hetében.
Konzultációs lehetőségek: 
az előadó fogadóóráján, ill. e-mail-ben.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1996.
Wolfram, S.: The Mathematica Book, 5th ed., Wolfram Media, 2003
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
dr. Tóth János
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes egy. tanár
A tantárgy adatlapja PDF-ben: