BMETE929314

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az algebrai valószínűségelméletbe
A tárgy angol címe: 
Introduction into the algebraic stochastic theory
A tárgy rövid címe: 
BevAlgValElm
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.03.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.04.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető funkcionálanalízis ismeretek és a sztochasztika elemei.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy doktoranduszoknak továbbá matematikus és fizikus hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A valószínűségelmélet algebrai megközelítése: a várható érték egy lineáris funkciónál egy algebrán. Kommutatív és nem-kommutatív algebrák:
véges dimenziósak és végtelen dimenziósak, operátoralgebrák. Elpé normák és a Hölder-egyenlőtlenség. Részalgebrák, a beágyazási mátrix. Feltételes várható érték. Takesaki tétele. Különféle alkalmazási területek: 1. A kvantumelmélet axiómái. 2. A felcserélési reláció algebrája (Weyl - algebra). 3. Markov-láncok. 4. A szabad valószínűségelmélet elemei (központi határeloszlás tétel és a félköreloszlás).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadásokon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga TVSz szerint
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSz szerint
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Petz Dénes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: