BMETE92AX17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fraktálgeometria
A tárgy angol címe: 
Fractal Geometry
A tárgy rövid címe: 
Fraktálok
4
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.11.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.12.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mátrixalgebra, kalkulus (határértékszámítás)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
BSc kötelezően választható tárgy.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A legismertebb fraktálok: Cantor halmaz, Sierpinski háromszög, Koch görbe, "Norvégia partvonala". Iterált függvényrendszer (I FS). Halmazok távolsága (Hausdorff távolság). A kontraktív leképezések tétele. Önhasonló és önaffin halmazok. A különböző fraktáldimenziók alapvető
tulajdonságai és számítása . A hatványszabály. Fraktálnövekedés. Fraktálok kódolása. Alkalmazás a geodéziában. Egy geneti kai alkalmazás. Számítógépes grafika és fraktálok. Hatványszabály és Internet kereskedelem. Hatványszabály és véletlen hálózatok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Legalább 70%-os jelenlét az előadásokon,3 kitűzött feladatsor mindegyikének legalább70%-os megoldása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga a TVSZ szerint
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően
Konzultációs lehetőségek: 
szorgalmi időszakban egyéni megbeszélés alapján. Vizsgaidőszakban minden vizsgaidőpont előtt.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A www.math.bme.hu /~ mate honlapon található kb. 200 oldalas jegyzet
K.H. Falconer: Fractal Geometry Wiley 1990, 2004
H.O. Peitgen, H. Jürgens, M. Saupe: Chaos and Fractals Springer 1992, 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Máté László
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Matematikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: