BMETE92AX31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Maple, alkalmazásokkal
A tárgy angol címe: 
Maple with Applications
0
0
2
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, többváltozós analízis, vektoranalízis, differenciál egyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható bármely szakon, felkészítés diplomamunkára, TDK-ra.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Lineáris algebrai feladatok.
2. Egy - és többváltozós függvények.
3. Vektoranalízis.
4. Differenciálegyenletek megoldása szimbolikusan.
5. Programozási alapok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok, megoldás ismertetése.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Előadóval egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Maple User Manual
Introductory Programming Guide
Maple Help
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
4
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Sándor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: