BMETE92MM30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mátrixanalízis és kvantum-információelmélet
A tárgy angol címe: 
Matrix Analysis and Quantum Information Theory
A tárgy rövid címe: 
MátrixAnalKvInfoElm
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.10.13
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Mátrix monoton és mátrix konvex függvények, operátor Jensen egyenlőtlenség. Operátor perspektíva függvény, operátor közepek. A relatív entrópia és a maximális kvantum f-divergenciák konvexitási tulajdonságai. Kvantum f-divergenciák, kvantum Fisher információk. Kvantum rendszerek állapotbecslése, kvantum Cramér-Rao korlát. Majorizálási reláció. A pinching technika és alkalmazásai a kvantum-információelméletben. Araki-Lieb-Thirring egyenlőtlenség, Golden-Thompson egyenlőtlenség. Különböző kvantum Rényi divergenciák tulajdonságai és összehasonlítása. Alkalmazások a kvantum hipotézisvizsgálatban.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Rajendra Bhatia: Matrix Analysis
Fumio Hiai: Matrix Analysis: Matrix Monotone Functions, Matrix Means, and Majorization
Fumio Hiai, Dénes Petz: Introduction to matrix analysis and applications
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós