BMETE937309

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Differenciálegyenletek és bifurkációk 2
A tárgy angol címe: 
Differential Equations and Bifurcations 2
A tárgy rövid címe: 
DiffegyBifurk2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
Bifurkációk (BMETE931894)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Márton
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.05.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Bifurkációk 1
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
PhD képzés tantárgya (mérnök-doktorandusz hallgatók számára)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Autonóm differenciálegyenletek (trajektóriák osztályozása, invariáns halmazok, síkbeli autonom rendszerek). Stabilitás (lineáris rendszerek stabilitésa, a linearizálás módszere, Ljapunov-függvények).
Lokális bifurkációk (strukturális stabilitás, nyeregcsomó-, transzkritikus, vasvilla- és Hopf-bifurkáció, diszkrét dinamikai rendszerek bifurkációi).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
két zárthelyi dolgozat megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
egy szóbeli vizsga letétele
Pótlási lehetőségek: 
Mindent lehet pótolni a TVSZ betartásával
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten van konzultációs lehetőség
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Perko, L.: Differential Equations and Dynamical Systems, Springer, Berlin, 1996.
Hale, J. and Kocak, H.: Dynamics and Bifurcations, Springer, Berlin, 1991.
Farkas Miklós: Periodic Motions, Springer-verlag, 1994.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
2
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Sándor
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: