BMETE94AM10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felületek differenciálgeometriája
A tárgy angol címe: 
Differential Geometry of Surfaces
A tárgy rövid címe: 
FelületDiffgeo
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94AM05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Diffgeom1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szilágyi Brigitta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.11.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.12.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
görbék és elemi felületek differenciálgeometriája
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A matematikus BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Geodetikus fogalmának elmélyítése, geodetikus görbület fogalma, geodetikus tartó leképezések
A Gauss-Bonnet-tétel metrikus megfogalmazása és bizonyítása, intrinsicus geometria. Tenzorkalkulus, differenciál-formák, vonalmenti és felületi integrál.
Konnexiók elmélete.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadóóráin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szőkefalvi-Nagy Gyula, Gehér László, Nagy Péter: Differenciálgeometria, Műszaki Kiadó, 1979.
H. S. M. Coxeter: A geometriák alapjai, Műszaki Kiadó, 1980.
P. M. do Carmo: Differential Geometry of Curves and Surfaces
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: