BMETE94AX12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Test- és felületmodellezés
A tárgy angol címe: 
Solid and Surface Modeling
A tárgy rövid címe: 
TestÉsFelületmod
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX04
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis 1
Kizáró tantárgyak: 
Számítógépes grafika (BMETE94AM08) és Konstruktív geometria számítógéppel (BMETE944119)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Prok István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.02.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi térgeometriai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a mérnök képzések hallgatóinak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Koordináta-rendszerek, vetületek, nézetek, rajzelemek és megfogási módjaik.
Drótváz modellek készítése. Szerkesztések általános helyzetű síkban. Transzformációk: eltolás, elforgatás, általános mozgás, tükrözés, nyújtás/zsugorítás.
Testmodellezés: alaptestek, valamint forgatással és általános eltolással definiált testek. Boole-műveletek használata a modellezésben. Spline-görbék fogalma és típusai.
Felületmodellezés, alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, spline-felületek megadási módjai.
Összetett alakzatok modellezése.
Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 összetett modell önálló elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval megbeszélt időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nagyné Szilvási Márta: CADKEY gyakorlókönyv, Műegyetemi Kiadó 1997.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Prok István
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: