BMETE957305

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Véletlen módszerek a kombinatorikában és számelméletben
A tárgy angol címe: 
Probabilistic Method in Combinatorics and Number Theory
A tárgy rövid címe: 
VélMódszKombSze
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911152
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Számelmélet
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE951190
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám 1
3.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIMA0173
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Komb és gráfel 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sándor Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.10.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kombinatorika, számelmélet, valószínségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK PhD képzéseinek tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja a kombinatorikában és a számelméletben használt véletlen módszerek tárgyalása. Két fő irányban folytak vizsgálatok: egy
bizonyos struktúra garantálása véletlen módszerekkel ill. véletlen struktúrák tulajdonságainak leírása. Az ismertetett módszerek között klasszikusak (leszámolás, várható érték, Csebisev-egyenlőtlenség) ill. modernek (Lovász lokális lemma, Janson-egyenlőtlenség) egyaránt
szerepelnek. A főbb érintett fejezetei a tárgynak (a zárójelben megadott témák csak ízelítőek): gráfelmélet (Ramsey számok, tournament, színezések, Turán-tétel), extremális halmazrendszerek (Erdős-Ko-Rado-tétel, metsző halmazok), kombinatorikus geometria, számelmélet (Hardy-
Ramanujam-tétel, additív bázisok, Van der Waerden-szám), véletlen gráfok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
5 házi feladat beadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadóóráin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
N. Alon, J. Spencer, The probabilistic method, John Wiley, 1992.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
42
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr Sándor Csaba
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Ttk Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: