BMETE95AM05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Valószínűségszámítás 1 gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Probability Theory 1
A tárgy rövid címe: 
Valszám1Gyak
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM07
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZA030
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kombinatorika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.02.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.10.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kombinatorika, anlizis, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Valószínűségszámítás 1 előadáshoz tartozó kötelező gyakorlat. Feladatsorok heti rendszerességgel a követk ező témakörökből:
1. Eseménytér, események algebrája, valószínűség, stb.
2. Kombinatorikus valószínűség, szitaformula, stb.
3. Feltételes valószínűség, Bayes tetel, stb.
4. Függetlenség, geometriai valószínűségek, stb.
5. Diszkrét valószínűségi változók I.: binomiális-, Poisson-, geometriai-. stb. eloszlás
6. Diszkrét valószínűségi változók II.: várható érték, szórásnégyzet, stb.
7. Folytonos eloszlások, sűrűségfüggvény, stb.
8. Valószínűségi változók transzformáltjai, stb.
9. Várható érték, szórásnégyzet, kovariancia, stb. II.
10. Együttes eloszlások, valószínűségi valtozók függvényei II.
11. A normális eloszlás (egy- es többdimenziós)
12. De Moivre - Laplace tétel és alkalmázasai

Követelmények szorgalmi időszakban: 
gyakorlaton részvétel köteleyő, házi feladatok heti rendszerességgel, ZH1, ZH2
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincsen
Pótlási lehetőségek: 
be nem nyújtott házifeladatok utólag NEM pótolhatók, pót ZH lehetőség a félév végén, gyak IV a vizsgaidőszak elején
Konzultációs lehetőségek: 
ZH-k előtt külön konzultáció
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó 1972
William Feller: An Introduction to Probability Theory and its Applications (magyar kiadás: Múszaki Könyvkiadó)
az előadó jegyzetei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth Bálint
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Matematika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: