BMETE95AX40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikai statisztika mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematical Statistics for Engineers
A tárgy rövid címe: 
MatematikaiStatisztikaMérn
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1a - Analízis
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX21
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis 1 informatikusoknak
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sándor Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.10.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.11.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A matematikai analízis alapjai: differenciálszámítás, integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnöki alapképzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a mérési eredmények kiértékeléséhez szükséges módszerek matematikai alapjait megismertesse mérnökhallgatókkal.

1. Leíró statisztikák

2. Valószínűségszámítás alapjai: eseménytér, esemény, valószínűség, feltételes valószínűség, diszkrét és folytonos valószínűségi változók, sűrűség- és eloszlásfüggvény, várható érték, szórás, nevezetes eloszlások, többdimenziós valószínűségi változók, centrális határeloszlás tétel

3. Matematikai statisztika alapjai: becsléselmélet, torzítatlanság, hatásosság, pontbecslések (maximum likelihood, momentum), intervallumbecslések, konfidencia intervallum szerkesztése a normális eloszlás várható értékére (ismert és ismeretlen szórás esetén); hipotézisvizsgálat, u- és t-próbák, első- és másodfajú hiba;  nemparaméteres próbák, illeszkedésvizsgálat, homogenitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat

4. Regresszió analízis: korrelációs együttható, regressziós görbe és egyenes,  legkisebb négyzetek módszere

5. Statisztikai programcsomagok használata, a fenti módszerek alkalmazása mérnöki feladatokban

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 házi feladat beadása, 1 nagyzh megírása
Pótlási lehetőségek: 
Pótzh
Konzultációs lehetőségek: 
Házi feladat beadása ill. zh előtt.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bolla Mariann, Krámli András, Statisztikai következtetések elmélete, 2012
Reimann József, Valószínűségelmélet és matematikai statisztika, 1992
Sheldon M. Ross, Introductory Statistics, 2005, Second Edition
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sándor Csaba
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly