BMETE95MM22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Véletlen gráfok és komplex hálózatok
A tárgy angol címe: 
Random graphs and complex networks
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95M06
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám 2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE95M07
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Valszám 3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.12.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható tárgy (BSc, MSc, PhD hallgatóknak)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Komplex hálózatok: szociális hálózatok, Erdős szám és társszerzői hálózatok, véletlen gráf modellek komplex hálózatokra.
2. Szubkritikus Erdős-Rényi véletlen gráfok,
3. Szuperkritikus Erdős-Rényi véletlen gráfok,
4. Kritikus Erdős-Rényi véletlen gráfok,
5. Inhomogén véletlen gráfok: a modell bemutatása, általánosított véletlen gráf fokszám sorozata,
6. Konfigurációs modell: a modell bemutatása, tulajdonságai.
7. Preferential attachment modell: a modell bemutatása, fokszám sorozatok.
8. További válogatott fejezetek a véletlen hálozatok köréből.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
8.Kis előadás megtartása a félév utolsó előadásainak egyikén az előadó által meghatározott időben.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Kis előadás utólag NEM pótolható, helyette pót ZH lehetőség a félév végén, gyak IV a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadó óráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Remco van der Hofstad: Random graphs and complex networks. (Előkészületben.)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
42
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon Károly
Beosztás: 
egzetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: