BMETENTMsOKRAI-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Orvosi fizika alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Basics of Medical Physics
A tárgy rövid címe: 
OrvosiFizikaAlapismeretek
0
0
0
a
Kredit: 
0
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi Fizika MSc szak kritérium tárgya / criterion subject of the Medical Physics MSc
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja pótolni az MSc felvételi eljárás során megállapított hiányzó ismeretanyagot az orvosi fizika témakörében. A tárgy az Orvosi Fizika MSc záróvizsga előkövetelménye. Az aláírás megszerzéséhez a következő tárgyak ismeretanyagát kell elsajátítani:

 
 
The purpose of the subject is to replace the missing knowledge in the field of medical physics established during the MSc admission procedure. The subject is a prerequisite for the final exam in Medical Physics MSc. In order to obtain the signature, the knowledge of the following subjects must be mastered: 
 
 
1. Többváltozós analízis fizikusoknak vagy/or  Multivariable Calculus
2. Valószínűségszámítás fizikusoknak vagy/or Probability Theory
3. A méréskiértékelés matematikai módszerei vagy/or Data Collection and Evaluation
4. Programozás vagy/or Programming 1
5. Kísérleti magfizika vagy/or Modern Physics
6. Nukleáris méréstechnika vagy/or Radiation Detection and Measurement
 
Azok a hallgatók, akik a fenti tárgyakat vagy azokkal azonos tartalmúakat BSc tanulmányaik során igazoltan elsajátították, automatikusan aláírást kapnak. Azoknak, akik valamelyik tárgyat korábban nem tanulták, az aláírás megszerzéséhez az azonos című BSc tantárgyat szabadon választott tárgyként kell teljesíteni.
Those students who have mastered the above subjects or those with the same content during their BSc studies will automatically receive a signature. For those who have not studied one of the subjects before, in order to obtain the signature, the BSc subject of the same name must be completed as an optional subject.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A tárgyak teljesítését a tárgyfelelősnél kell igazolni / Completion of the subjects must be confirmed by the person responsible for the subject.
Pótlási lehetőségek: 
-
Konzultációs lehetőségek: 
-
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté