Alkalmazott fizika szakirány tájékoztató

Kiknek ajánljuk:

Az alkalmazott fizika szakirányt olyan BSc-vel rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akik a fizikai alapismeretek gyakorlati alkalmazásai iránt érdeklődnek, és tudásukat elsősorban a kutatás-fejlesztés területén kívánják hasznosítani.

 Napjainkban a korszerű technológiákon alapuló gazdaság igen erősen támaszkodik a legújabb fizikai ismeretekre és a fizikusi gondolkodásmódra. Ez igaz mind a versenyképes iparra, mind az új technológiákat alkalmazó területekre. Elegendő, ha példaképpen csak az információs vagy az orvosi technológiák, vagy éppen az energetika és környezetvédelem területét említjük.

 

Kiket várunk:

A fizikus BSc végzettségűek mellett várjuk villamosmérnöki, vegyészmérnöki, illetve gépészmérnöki BSc diplomával rendelkező hallgatók jelentkezését is, akiknek tanulmányaik során a

fizika megközelítése és szemléletmódja felkeltette az érdeklődését, és kimondottan a kutatás-fejlesztés kihívásai felé kívánnak fordulni.

 

A szakirány szerkezete:

Az alkalmazott fizika szakirány tanmenetét úgy alakítottuk ki, hogy abban a BSc szint után a megfelelő alapozó fizikai törzsanyag mellett a gyakorlatban alkalmazható ismereteket nyújtó tárgyakat is ajánlunk.

A mérnöki BSc végzettségűek számára külön tárgyat indítunk „Fizikai problémák megoldása” címmel a tavaszi, első félévben, ami egyéb felvehető tárgyak mellett segíti az esetleg szükséges pótlást, szintrehozást, illetve az MSc-képzésben való haladást.

A szakirányt választó hallgatók bővebb ismeretekre tehetnek szert az anyagtudomány, a felületfizika, az optika és optoelektronika, lézerfizika és fényforrások, valamint mindezek alkalmazási területén.

Az alkalmazott fizika szakirány kötelezően választható tárgyai itt  találhatók.

 

Az MSc képzésben fontos szerepet betöltő önálló laboratórium, valamint diplomamunka (és TDK) témákat oly módon alakítjuk ki, hogy azok a hazai vagy nemzetközi kooperációban folyó kutatás-fejlesztési feladatainkhoz kapcsolódnak. Ily módon lehetőség van partner kutatóintézetek, illetve vállalatok projektjeiben részt venni. Ennek során a hallgatók betekintést nyerhetnek valódi cégek működésébe és valódi problémákkal találkozhatnak. Gyakran így ismerkednek meg későbbi munkahelyükkel. Ennek során a szakmai ismeretek megszerzésén túl tovább kívánjuk fejleszteni a hallgatók problémamegoldó képességét, innovációs készségét és interdiszciplináris együttműködési készségét, melyek a végzett alkalmazott fizikusokat nagymértékben segítik további elhelyezkedésükben. A gazdaság egyre növekvő mértékben igényli az alkalmazott fizikusokat.

Természetesen lehetőség van a tanulmányok folytatásra, PhD fokozat megszerzésére a Fizikai Tudományok Doktori Iskola keretében az alkalmazott fizika területén is.

A képzés részletei a www.ttk.bme.hu honlapon találhatóak, de személyesen is lehet érdeklődni.

 

Dr. Richter Péter
tanszékvezető egyetemi tanár
a Fizika MSc szak Alkalmazott fizika szakirányának felelőse