BMETE80MF87_ervényes_2012.08.30-ig

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Orvosi fizika szigorlat
A tárgy angol címe: 
Comprehensive Examination in Medical Physics
A tárgy rövid címe: 
OrvFizSzig
0
0
0
s
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Sugárterápia fizikai alapjai, orvosi képalkoztás, anatómia, élettan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Orvosi fizika szakirányának kritériumtantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az Orvosi Fizika szigorlat során a mintatanterv szerinti képzés második félévének a végén a hallgatónak összefoglaló áttekintésről kell bizonyságot adni a
- Funkcionális anatómia
- Rendszerélettan
- Orvosi Képalkotás
- Sugárterápia fizikai alapjai területén szerzett ismereteiről.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyedi megbeszélés alapján
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: