Csatolt terek dinamikájának vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2016/17/2.
Témavezető: 
Név: 
Márkus Ferenc
Email cím: 
markus@phy.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Fizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi docens
Elvárások: 

Matematikai fizika és számítógépes modellezés iránti érdeklődés.

Leírás: 

A munka célja a lagrange-i módon csatolt - parabolikus, hiperbolikus (telegráf-), Lorentz-invariáns illetve kettős-fáziskésésű - skalár terek időbeli evolúciójának tárgyalása. A terek kölcsönhatása a mérhető fizikai mennyiségeket generáló potenciálfüggvények szintjén történhet. A csatolandó terek egyike a termikus energiaterjedést fogalmazza meg, míg a másik vele csatolandó pl. az elektromos, anyag- vagy spinmozgásokra vonatkozik. Így ez utóbbiak termodinamikai viselkedéséről számot adhat. A vizsgálatok a kezdeti feltételeket és a határfelületi hatásokat is figyelembe veszik. A mozgásegyenletek származtatásán és megoldásán, valamint a megmaradó mennyiségek feltérképezésén túl, a megoldások dinamikaváltását és stabilitását kell vizsgálni a fizikai paraméterek, de kiemelten a csatolás jellege és erőssége függvényében.

A jelölt feladata, hogy dolgozatában a témához kapcsolódó irodalmat feldolgozza és rendszerezze. Valamint az egyes részfeladatokhoz önálló számításokat, szimulációkat végezzen. A megoldások keresését valamint a szükséges szimulációkat emelt szintű szoftverekkel (Comsol, Mathematica, Matlab) kell és lehet végezni.