Kiégett fűtőelemek előéletének meghatározása gamma-spektrometriával

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Félév: 
2016/17/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Kocsonya András
Email cím: 
kocsonya.andras@energia.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium
Beosztás: 
Tudományos főmunkatárs
Konzulens: 
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Email cím: 
szaloki@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
BME Nukleáris Technikai Intézet, Atomenergetika Tanszék
Beosztás: 
Tanszékvezető
Hallgató: 
Név: 
Kirchknopf Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
Elvárások: 

A fe­la­dat eredményes megoldásához magfizikai, reaktorfizikai ismeretek, a folyamatok modellezéséhez, valamint a numerikus számításokhoz előismeretek és készség szükséges.
Nyelvismeret: angol, olvasási szint a szakirodalom feldolgozásához.

Leírás: 

Az MTA EK Sugárbiztonsági Laboratóriuma új módszert dolgozott ki kiégett atomerőművi fűtőelemek­ben keletkezett hasadási termékek gamma-spektroszkópiai meghatározására. Erre fejlesztésre alapozva célul tűztük ki a kiégett fűtőelemek előéletének meg­határozását. A feladatot a hasadási termékek ke­let­kezési, átalakulási és lebomlási folyamatainak elemzésével végeztük el, amihez numerikus számításokkal megoldható matematikai mo­dellt hoztunk létre. A jelölt feladata, hogy vizsgálja meg a számítások elvégzéséhez ren­delkezésre álló kiégést meghatározó, illetve részecsketranszport kódokat és az általuk kezelt hasadási ter­mékek körét. A kiégési folyamat lefolyására tett feltételezéssekkel elvégzett számítások eredmé­nye­it vesse össze a mérési eredményekkel. Dolgozza ki, tesztelje és alkalmazza a progra­mokból hiányzó, de az MTA EK SL által mérhető ha­sa­dási termékekre a számítási modellt. A vázolt feladat elsősorban elméleti jellegű, de a munka kísérleti részébe is be lehet kapcso­lódni.