Összefonódás és topológia kölcsönható mágnesekben és hideg atomi rendszerekben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
PhD típus: 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Év: 
2017/2018
Témavezető: 
Név: 
Penc Karlo
Email cím: 
penc.karlo@wigner.mta.hu
Intézet: 
Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Beosztás: 
Tudományos Tanácsadó
Tudományos fokozat: 
MTA doktora
Konzulens: 
Név: 
Bordács Sándor
Email cím: 
bordacs.sandor@wigner.bme.hu
Intézet: 
BME Fizikai Intézet
Beosztás: 
Egyetemi Adjunktus
Tudományos fokozat: 
PhD
Leírás: 

Mágnesek rendezett állapotainak (mint pl. az antiferromágnesség) megértéséhez a hagyományos átlagtérelmélet megfelelő segítséget nyújt. Ilyenkor a rácshelyek közötti össszefonódás elhanyagolható. Versengő kölcsönhatások azonban olyan összefonódott állapotokhoz vezethetnek kvantumos rendszerekben, amelyek leírásához túl kell lépni a szokásos átlagtérelméleten. Ilyen állapotokban gyakran elvész a rend (pl. spin-folyadékok, amelyek a projektív szimmetriacsoport segíségével osztályozhatók), vagy a rendparaméter nem az egyedi spinekhez kötődik (pl. a nematikus fázis).

A PhD során olyan kérdésekre probálunk választ találni, hogy milyen alapállapotai és gerjesztései vannak a spin-folyadékoknak és más összefonódott rendszereknek.  Milyen állapotokat tudunk leírni alacsonydimenziós tenzorhálozatokkal, hogyan tudunk  AKLT jellegű hullámfüggvényeket konstruálni SU(N) modellekre? Tudunk-e nemábeli statisztikával rendelkező topologikus gerjesztéseket találni spinfolyadékokban? Csak néhány kérdés, amire keresnénk a választ.

Az elméleti munka során analitikus és numerikus módszereket alkalmaznánk.

Elvárások: 

Matematikai, csoportelméleti és kvantumechanikai ismeretek, érdeklődés a téma iránt.

Munkahely neve: 
MTA Wigner FK
Munkahely címe: 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33