Űridőjárási és űrdozimetriai célú szilícium detektoros töltött részecske detektorok áthatása és szelektivitása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
PhD típus: 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Év: 
2017/2018
Témavezető: 
Név: 
Hirn Attila
Email cím: 
hirn.attila@energia.mta.hu
Intézet: 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Tudományos fokozat: 
PhD
Konzulens: 
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Email cím: 
zagyvai@reak.bme.hu
Intézet: 
BME NTI
Beosztás: 
egyetemi docens
Tudományos fokozat: 
kandidátus
Leírás: 
A kozmikus sugárzási tér jellemzői az űreszközök pályája mentén az idő függvényében és a magnetoszféra különböző pontjaiban is jelentős eltéréseket mutathatnak. Az űridőjárás változásainak nyomon követése, valamint a helyszíni mérések ezért különösen fontosak. A minél részletesebb és pontosabb mérési eredménye segítségével a meglévő sugárzási tér modellek bizonytalanságai csökkenthetők. Korábban már számos, hasonló célú mérőrendszer kifejlesztésére sor került az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban (korábban MTA KFKI AEKI). A TRITEL háromtengelyű, űrdozimetriai célú szilícium detektoros rendszerrel a töltött részecskék (lineáris energiaátadási tényező) LET-spektruma határozható meg, a jelenleg is fejlesztés alatt álló űridőjárási célú RADTEL teleszkóp pedig a protonok, nehezebb ionok és elektronok spektrumának meghatározására szolgál.
A téma keretében a jelölt feladata lesz Monte Carlo (MC) szimulációk segítségével vizsgálni az áthatások mérendő leadott energia spektrumokra gyakorolt hatását különféle komplex árnyékolások esetében. Ehhez a jelölt megismerkedik az Európai Űrügynökség által fejlesztett GRAS (Geant4 Radiation Analysis for Space) MC számítási eszközzel. Modellezni fogja a TRITEL és a RADTEL teleszkóp geometriákat különféle műszer/műhold konfigurációk esetére és ezzel kapcsolatban érzékenységvizsgálatokat végez. A nagyenergiás protonokkal, nehéz ionokkal, valamint elektronokkal végzendő földi, gyorsítós mérésekhez a jelöltnek javaslatokat kell tennie egyszerűsített mérési/detektor geometriákra. A kapott földi mérési eredményeket a szimulációk validálására is fel kell használnia. A jelölt feladata lesz a megfelelő fizikai modellek kiválasztása, illetve amennyiben szükséges, a kapott eredmények összevetése más transzport kódokkal (pl. FLUKA) elvégzett számításokkal is. Reális, várható sugárzási terek spektrumának felhasználásával a jelölt meghatározza az optimális detektor geometriát különféle lehetséges műholdpályák esetére, valamint javaslatot tesz az áthatások csökkentésének módszerére. Algoritmusokat dolgoz ki az áthatások korrekciójára, emellett a bizonytalanságok megbecslése is feladata lesz.
 
Elvárások: 

A feladat elvégzéséhez szükséges nukleáris technikai (ezen belül is sugárvédelmi és dozimetriai) ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik, önállóan gondolkodik, új ötletei vannak, nyelvismerete megfelelő az angol nyelvű szakirodalom feldolgozásához.

Munkahely neve: 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Munkahely címe: 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.