A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
PhD típus: 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Év: 
2017/2018
Témavezető: 
Név: 
Pázmándi Tamás
Email cím: 
pazmandi.tamas@energia.mta.hu
Intézet: 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Tudományos fokozat: 
PhD
Konzulens: 
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Email cím: 
zagyvai@reak.bme.hu
Intézet: 
BME NTI
Beosztás: 
egyetemi docens
Tudományos fokozat: 
kandidátus
Leírás: 

A környezeti sugárvédelmi ellenőrzés célja, hogy tájékoztatást nyújtson a környezetben kialakult sugárzási viszonyokról, megfelelő adatokat szolgáltasson a lakossági sugárterhelés meghatározásához, valamint baleseti kibocsátás esetén megbízható és gyorsan elérhető adatokat biztosítson az óvintézkedések meghozatalához.

A doktori munka során a jelölt megismerkedik a radiológiai környezetellenőrző mérések jellemzőivel, a vizsgálatokkal szemben támasztott követelményekkel. Áttekinti a KFKI telephelyen végzett folyamatos üzemű és mintavételezésen alapuló mérési eljárásokat, a környezetellenőrzés során alkalmazott módszereket, és a telephelyi sajátosságok figyelembevételével értékeli azok megfelelőségét. A vizsgálatok alapján tudományosan megalapozott javaslatokat fogalmaz meg a mintavételi, a mérési és a kiértékelési gyakorlat továbbfejlesztésére. Az eredmények közvetlenül hasznosíthatóak lesznek a KFKI telephely környezetellenőrző rendszerének üzemeltetése során, ugyanakkor a munka keretében kidolgozott módszerek várhatóan felhasználhatók lesznek további környezetellenőrző rendszerek működésének fejlesztésében.

A jelölt részt vesz az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) működésének továbbfejlesztésében. A munka során megvizsgálja a környezeti monitoring tevékenység eredményeként nyert adatok feldolgozásának és a kimutatási határ alatti értékek adekvát kezelésének lehetőségét; közreműködik a tagok számára szervezett összemérések kidolgozásában és lebonyolításában, az eredmények értékelésében. Az elvégzett munka tapasztalatai alapján javaslatot tesz egy egységes méréstechnika kidolgozására. A munka eredményeként lehetőség nyílik a mérési adatok harmonizálására, az országos ellenőrző tevékenységben részt vevő laboratóriumok által alkalmazott módszerek pontosságának és megbízhatóságának növelésére.

A munka az MTA Energiatudományi Kutatóközpont szakmai támogatásával zajlik.

Elvárások: 

Sugárvédelmi alapismeretek, készség azok magas szintre fejlesztéséhez; összetett rendszerek elemzésére való képesség; kísérleti készség a környezeti analitikai mérések és azok értékelése, elemzése iránt; affinitás a terepi mintavételekhez és mérésekhez; a szakirodalom feldolgozásához és az eredmények közléséhez szükséges angol nyelvismeret.

Munkahely neve: 
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
Munkahely címe: 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.