Funkcionális molekulák dinamikájának vizsgálata időfeloldásos spektroszkópiával

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
PhD típus: 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Év: 
2017/2018
Témavezető: 
Név: 
Vankó György
Email cím: 
vanko.gyorgy@wigner.mta.hu
Intézet: 
MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet
Beosztás: 
tud. főmunkatárs, csoportvezető
Tudományos fokozat: 
PhD
Konzulens: 
Név: 
Maák Pál
Email cím: 
maak@eik.bme.hu
Intézet: 
BME TTK Fizikai Intézet
Beosztás: 
docens
Tudományos fokozat: 
PhD
Leírás: 

A funkcionális molekulák megoldást kínálnak a fenntartható fejlődés, az információtechnológia, a környezetvédelem, a biokémiai működés számos kihívására. A fizikai, kémiai, vagy biológiai átalakulások új molekulákhoz, ill. molekulaállapotokhoz vezető folyamatait olyan elemi fizikai lépések alkotják, amelyek a femtoszekundumos időskálán játszódnak le. A molekulák működése befolyásolásának és hatékonyabbá tételének előfeltétele e folyamatok alapos megértése. A kutatómunka során ultragyors lézer- és röntgentechnikák alkalmazásával, ill. elméleti modellezéssel feltérképezzük a fény hatására létrejövő molekuláris átalakulások dinamikáját, tehát a folyamatok részleteit az atomok és molekulák szintjén feltáró képsorozatot vagy filmet készítünk. Az MTA Wigner FK-ban működő csoportunk úttörő munkát végzett a nagy felbontású röntgenspektroszkópiák ultrarövid időskálán történő mérésekbe való bevonásával; e külföldi nagyberendezéseknél (szinkrotronoknál, illetve szabadelektron-röntgenlézereknél) végzett kutatómunkánk hazai bázisát egy nemrégiben megépült femtoszekundumos optikai pumpa-szonda berendezés szolgálja. A femtoszekundumos tranziens abszorpciós spektroszkópiai vizsgálatok lehetővé teszik, hogy megfigyeljük a fénnyel kiváltott átalakulásokban megjelenő, az optikai tartományban számottevő abszorpcióval rendelkező specieszeket, illetve az átalakulások karakterisztikus idejeit. Elméleti modellezéssel és röntgenes szondatechnikákkal kiegészítve feltárhatjuk a rendszerek elektron- és molekulaszerkezeti dinamikájának részleteit.
A PhD-hallgató elsősorban molekuláris rendszerek tranziens optikai abszorpciós spektroszkópiai jellemzését végzi, emellett részt vesz a femtoszekundumos pumpa-szonda berendezés fejlesztésében. A hallgatónak módjában áll bekapcsolódni röntgenspektroszkópiai kísérletekbe és molekulaállapotok elméleti modellezésébe is.

Elvárások: 

Alapos optikai ismeretek, előny az ultrarövid lézerimpulzusok technológiájában szerzett tapasztalat. Végzett fizikus vagy mérnök-fizikus jelentkezését várjuk. Angol nyelvtudás feltétlenül szükséges.

Munkahely neve: 
MTA Wigner FK
Munkahely címe: 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.