Extrém terahertzes források

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Félév: 
2017/18/2.
Témavezető: 
Név: 
dr. Fülöp József
Email cím: 
fulop@gamma.ttk.pte.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
PTE Fizikai Intézet
Beosztás: 
kutató
Konzulens: 
Név: 
dr. Maák Pál
Email cím: 
maak@ei.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi tanár
Elvárások: 

Angol nyelvtudás, alapvető számítástechnikai ismeretek (Windows, Office, Mathcad vagy MatLab), kreativitás, önállóság

 

Leírás: 

A BME Atomfizika Tanszéke és a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete valamint az MTA-PTE Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoportja között hosszú ideje együttműködés folyik speciális felhasználású optikai és optoelektronikai eszközök fejlesztése témakörében. Ezeket különböző hullámhossztartományban sugárzó nagyintenzitású lézer és terahertz sugárzó fényforrások kifejlesztéséhez és alkalmazásához használjuk fel.

Az elektromágneses spektrumban a mikrohullámok és az infravörös tartomány között lévő terahertzes tartomány alig több, mint két évtizede, a szilárdtest-lézerek elterjedésével vált jól vizsgálhatóvá. Az utóbbi néhány évben a rövid impulzusú lézerekkel meghajtott terahertzes források hatásfoka és a keltett impulzusok energiája ugrásszerűen megnőtt, megnyitva teljesen új alkalmazási területek felé az utat. Lehetővé vált például anyagi rendszerek különböző szabadsági fokainak (ionok, elektronok, spin) nagy térerősségű ultragyors kontrollálása. Most pedig elérkeztünk egy újabb rendkívül izgalmasabb lépcsőfokhoz. A jelenleg fejlesztés alatt lévő források lehetővé teszik kompakt proton- és elektrongyorsítók építését, amelyek átformálhatják az orvostudomány és az anyagtudomány fontos területeit [1].

A terahertzes források fejlesztésében a PTE Fizikai Intézete világviszonylatban vezető szerepet tölt be. Egy- és többciklusú terahertzes impulzusok keltésére nagyintenzitású lézerekkel meghajtott nemlineáris optikai forrásokat használunk. Az újonnan kiépült Nagyintenzitású Terahertzes Laboratóriumban részecskegyorsításra is alkalmas, extrém nagy energiájú és térerősségű terahertzes forrásokat fejlesztünk. Ehhez az izgalmas kísérleti munkához várjuk motivált hallgatók jelentkezését. Érdeklődés és szükség szerint a munka kiegészülhet műszaki jellegű tervezéssel és modellszámítások végzésével. A forrásfejlesztés mellett lehetőség van a forrásokat alkalmazó kísérletekbe való bekapcsolódásra is.

[1] Nanni et al., Nature Communications 6, 8486 (2015)